Dlaczego warto

Dzięki umiejętności szybkiego czytania będziesz mógł zapozanć się z ogramną ilością materiałów w bardzo szybkim czasie

O stronie

Warto przeczytać

Koncentracja uwagi

Podczas nauki szybkiego czytania bardzo istotna jest koncentracja uwagi oraz skuteczne zapamiętywanie.

KONCENTRACJĄ nazywamy zdolność do zogniskowania uwagi na wybranym zagadnieniu i utrzymaniu takiego stanu przez dany okres czasu. W procesie czytania odgrywa ona wielką rolę. Posiada ona takie atrybuty jak:

  • zakres - określa zdolność do kojarzenia i równoczesnego pojmowania znaczenia słów czy zdań
  • stałość - pozwala na wyeliminowanie myśli niezwiązanych z tekstem
  • wybiórczość - umiejętność koncentracji uwagi na jednym tylko, wybranym zagadnieniu
  • głębokość - określa obszar zrozumienia większych fragmentów tekstu oraz jest parametrem możliwości przyswajania informacji zawartych w tekście
  • zmienność - to zdolność do odwrócenie kierunku uwagi z jednego aspektu na drugi

Jednak aby, przytoczone powyżej zwięzłe definicje miały dla nas znaczenie, musimy poprzeć je praktycznymi przykładami ćwiczeń, dzięki którym poprawimy swoją zdolność do koncentrowania uwagi, a co za tym idzie zwiększymy efektywność naszego czytania.

ĆWICZENIA:

  • ZAKRESU KONCENTRACJI UWAGI - Polegają one na ogólnym poszerzaniu wiedzy i poznawaniu znaczeń nowych słów. Przykładowo możemy wypisywać synonimy danego wyrazu, jego określenia bądź tworzyć wyrazy z liter innego słowa (np. podaj synonimy następujących wyrazów: miłość, złość, cnota, wiara itp.) albo (ułóż i wypisz znane Ci rzeczowniki, wykorzystując litery z następujących słów: konstytucja, religioznawstwo, fonetyzacja itp.)
  • STAŁOŚCI UWAGI - Podczas czytania nieraz zdarza się, że myśli gdzieś ulatują, tak iż nie pamiętamy przeczytanego tekstu. Dzieje się tak wtedy, gdy nie interesuje nas dany tekst, jest nudny czy niezrozumiały bądź przy lekturze przeżywamy emocjonalna wzruszenia. Rada jest jedna: czytając wybierajmy literaturę napisaną dobrym, przystępnym stylem, a ponadto dokładnie planujmy czas czytania.
  • WYBIÓRCZOŚCI UWAGI - Podczas czytania tekstu staraj się w z góry ustalonym czasie odszukać kilka powtarzających się słów, po czy czytając ów tekst powtórnie sprawdź, ile razy przeoczyłeś te słowa. Innym prostym ćwiczeniem jest szybkie wyszukiwania danego numeru w książce telefonicznej.
  • GŁĘBOKOŚĆ I ZMIENNOŚĆ UWAGI - Ćwiczenia zmienności i głębokości koncentracji uwagi, zostaną przedstawione w części praktycznej książki z zastosowaniem tablic Szulca.