Dlaczego warto

Dzięki umiejętności szybkiego czytania będziesz mógł zapozanć się z ogramną ilością materiałów w bardzo szybkim czasie

O stronie

Warto przeczytać

Dzień czwarty

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Efektywność czytania

Przeczytaj podany niżej tekst, który liczy 426 słów. Oblicz SNM. Odpowiedz na zadane pytania. Znajdź w tekście poprawne odpowiedzi i oblicz WRT

Medycyna chińska
O korzeniu żeń–szenia i akupunkturze słyszał chyba każdy, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, jaka wielka mądrość kryje się w mającej kilka tysięcy lat wiedzy medycznej Chin. Kultura zachodu przyzwyczajona do antybiotyków i sterydów, diagnostyki wykorzystującej komputery najnowszej generacji i bombę kobaltową z wielkim trudem akceptuje dorobek nauki opartej na całkiem odmiennych założeniach niż te, dzięki którym firmy farmaceutyczne stają się najbogatszymi przedsiębiorstwami świata. Między medycyną chińską a medycyną zachodu jest kilka fundamentalnych różnic. Przede wszystkim współczesna medycyna traktuje człowieka jak mechanizm, który można rozłożyć na części, zreperować i złożyć z powrotem. Reperuje się jedną uszkodzoną część albo ją wymienia i po operacji organizm funkcjonuje sprawnie. Wspaniały rozwój technik operacyjnych, metod operacji oraz narzędzi chirurgicznych umożliwia operacje na otwartym sercu, łączenie kości, przeszczepy skóry i innych organów. Mechanizm ludzki wydaje się niemal całkowicie naprawialny. Inne wyobrażenie naszego ciała – jako swoistej fabryki chemicznej – umożliwia sterowanie procesami życiowymi naszego organizmu za pomocą coraz to nowych środków farmakologicznych (antybiotyków, kortyzonu, szczepionek itd.). Jeśli pojawiają się choroby, zakłada się, że wywołała je jakaś specyficzna przyczyna, np. mikroorganizm, niedostateczna produkcja hormonu itp. I oczywiście próbuje się tę przyczynę usunąć. W ten sposób zatraca się widzenie człowieka jako całości funkcjonującej dzięki harmonii wewnętrznej (ducha i ciała oraz wszystkich organów ze sobą) i zewnętrznej (z naturą). Medycyna chińska opiera się na zupełnie innych założeniach. Człowieka postrzega ona jako całość, która funkcjonuje właściwie, gdy jest w stanie równowagi. Zadaniem medycyny jest przede wszystkim zachowanie tej równowagi. A więc zajmuje się człowiekiem, zanim on zachoruje, zanim stan równowagi zostanie zachwiany. Choroba jako stan zakłócenia harmonii wewnętrznej (między ciałem a psychiką oraz między poszczególnymi organami) lub zewnętrznej (między człowiekiem a naturą – środowiskiem, w którym żyje) wymaga oczywiście interwencji lekarza, ale ta interwencja polega na przywracaniu równowagi całej strukturze. Zasadniczo jednak chińska medycyna mówi, że gdy człowiek idzie do lekarza, bo jest chory, to zachowuje się jak ten, kto, gdy chce mu się pić, zabiera się do kopania studni. Lekarz w cywilizacji zachodu jest bogaty, gdy ludzie chorują, a on ich leczy. W dawnych Chinach ścięto by mu wtedy głowę. Lekarz medycyny chińskiej dzięki znakomitym umiejętnościom diagnostycznym umiał przewidzieć zagrożenie, mógł wcześnie zapobiec chorobie, powstrzymać jej rozwój, zahamować procesy degeneracji. On bowiem uczył swoich podopiecznych, jak powinni żyć w harmonii, jak się odżywiać, jak medytować, jakie ćwiczenia uprawiać, by duch i ciało mogły właściwie reagować na coraz to nowe wezwania stawiane przez życie. Gdy zauważył niebezpieczeństwo, podawał zioła, stosował akupunkturę, zmieniał dietę. Czynił to kilka miesięcy przedtem, zanim lekarz zachodni rozpoznałby objawy choroby. Lekarz chiński był bogaty, gdy jego pacjenci nie chorowali.

PYTANIA:
1) Jak traktuje człowieka medycyna zachodnia?
a) jak zestaw części
b) jak mechanizm, któremu da się wymienić zepsute podzespoły
c) jak mechanizm albo fabrykę chemiczną
d) jak okazję do zrobienia interesu przez lekarza

2) Jak widzi człowieka medycyna chińska?
a) uznaje go za część natury
b) jako harmonijne połączenie ducha i ciała w jedności z przyrodą
c) jak wyżej zorganizowane zwierzę
d) jak organizm mechaniczny i biologiczny zarazem

3) Kiedy lekarz w cywilizacji zachodniej jest bogaty?
a) gdy jest sławny
b) gdy umie usunąć skutki choroby
c) gdy umie zlikwidować objawy choroby
d) gdy ludzie chorują, a on ich leczy

4) Kiedy lekarz chiński jest bogaty?
a) wtedy, gdy jego podopieczni są zdrowi
b) gdy umie zlikwidować objawy choroby
c) gdy umie szybko rozpoznać chorobę
d) gdy umie właściwie zdiagnozować chorobę

5) Co jest podstawą medycyny chińskiej?
a) akupunktura
b) wczesna diagnoza pojawiającego się zagrożenia stanu równowagi
c) szybkie podanie środków przywracających równowagę
d) ziołolecznictwo

6) Co się składa na praktykę medycyny chińskiej?
a) akupunktura i leczenie ziołami
b) akupunktura i masaże
c) dieta, medytacja, ziołolecznictwo, akupunktura i ćwiczenia ciała
d) ćwiczenia ciała i ducha