Dlaczego warto

Dzięki umiejętności szybkiego czytania będziesz mógł zapozanć się z ogramną ilością materiałów w bardzo szybkim czasie

O stronie

Warto przeczytać

Wprowadzenie

W drugiej części niniejszego kursu, czytelnik ma możliwość zapoznania się z praktycznymi ćwiczeniami i zadaniami, które doskonalą i ułatwiają naukę szybkiego czytania, przy czym należy mieć świadomość, że aktywne podejście, systematyczność, motywacja i pomysłowość uczącego się będzie odgrywała tutaj podstawową rolę. Praktyka życie codziennego wskazuje, że zdobycie jakiejś umiejętności oraz sprawne posługiwanie się nią wymagają od nas wielu często żmudnych ćwiczeń. Dotyczy to zarówno poznania, opanowania, jak i stosowania technik szybkiego czytania. Tak więc zanim osiągniemy sukces w szybkim czytaniu, musimy najpierw przejść trening praktyczny, dlatego nie zrażajmy się początkowymi trudnościami, które są nieuniknione w przypadku adeptów techniki szybkiego czytania, a na efekty swej pracy nie będziemy musieli długo czekać.

Ćwiczenia praktyczne zostały podzielone na 8 kolejnych dni i zróżnicowane pod względem stopnia trudności, od prostszych do coraz bardziej skomplikowanych, tak aby uczący się, stopniowo i bez przeciążania umysłu, nabywał coraz to nowszych umiejętności. Każdy dzień nauki składa się z trzech ćwiczeń doskonalących szybkość czytana oraz tekstu z pytaniami testowymi, dzięki któremu na bieżąco możemy monitorować nasze postępy. Prawidłowe odpowiedzi będziemy podawać w kolejnych odcinkach nauki. Ponadto na końcu testu znajduje się tabelka, do której powinniśmy wpisywać wyniki (według wzoru podanego poniżej), sprawdzając tym samym efektywność czytania.

Wzory na efektywność czytania

Są to wzory na określenie prędkości czytania w słowach na minutę (SNM), wskaźnika rozumienia tekstu (WRT) oraz efektywności czytania (Ec).

SNM = (liczba przeczytanych słów x 60)/czas [s]

WRT = liczba poprawnych odpowiedzi/liczba wszystkich pytań
(jeżeli pomnożymy wynik przez 100, otrzymamy wielkość w %)

Ec = SNM x WRT

Należy również pamiętać o tym, żeby każdego dnia przed przystąpieniem do ćwiczeń zrobić krótką rozgrzewkę, ponieważ jak przed każdym wysiłkiem, tak i przed czytaniem należy się rozgrzać. Nasza rozgrzewka powinna wyglądać następująco: Weź książkę i przewracaj kartki z prędkością około 1 kartka / 1 sekundę. Po każdym obrocie kartki staraj się zobaczyć 2 lub więcej wyrazów. Kartki przewracaj jak najszybciej. Rozgrzewaj się przez około 1 minutę.

Organizacja miejsca czytania

Czytanie wymaga także odpowiedniej organizacji miejsca pracy, dlatego przed przystąpieniem do nauki szybkiego czytania, warto przestrzegać kilku pożytecznych zasad:

  • odpowiednie światło - najlepiej naturalne, z lewej strony, jeżeli jesteśmy praworęczni.
  • hałas - przeszkadza nam w skupieniu. Co z muzyką? Jeżeli chcemy koniecznie słuchać czegokolwiek w czasie naszego czytania – najlepsza jest muzyka klasyczna. Utwory barokowe podobno mają właściwości pobudzające mózg.
  • odpowiednia pozycja przy siedzeniu – nie możemy być skuleni. Nie możemy też czytać w pozycji leżącej na łóżku lub z wyciągniętymi nogami, na miękkim fotelu. Powinno nam być wygodnie, ale nie za bardzo. Plecy wyprostowane, lekko pochylone do przodu. Stopy na podłodze, uda równolegle do podłogi, aby zmniejszyć obciążenie naszego kręgosłupa. Książkę należy trzymać w odległości swobodnie wyciągniętych ramion – najlepiej na podstawce, aby nasz wzrok padał na tekst pod kątem 90°. Wtedy nasze pole widzenia obejmuje największą partię tekstu w sposób optymalny
  • stół – na stole powinno być tylko to, co jest nam niezbędne do pracy – im mniej rzeczy tym lepiej
  • czas pracy – ważne jest stosowanie przerw co pewien czas. Okres ten powinien wynikać z predyspozycji każdego człowieka – ekstrawertycy szybciej się „rozgrzewają”, ale mogą pracować efektywnie ok. 50 minut. Introwertycy – dłużej się rozgrzewają, ale mogą pracować efektywnie ok. 60 minut. Po takim czasie należy zrobić przerwę – 2, 5, 7 do 10 minut – ale nie przeznaczać jej na oglądanie telewizji... Ważne, aby nasza praca była zorganizowana - np. 60 minut pracy, potem 5 minut przerwy, 60 minut pracy itp.

Jeżeli podczas ćwiczeń poczujemy się zmęczeni lub będą nas boleć oczy należy wówczas przerwać naukę i się zrelaksować. Oczy możemy zrelaksować w następujący sposób, poprzez:

  • intensywne mruganie oczami
  • patrzenie tam, gdzie normalnie się nie patrzymy, np. skośnie prawo w górę, skośnie lewo w dół itp. Tak aby „poczuć” mięśnie wokół oczu
  • kreślenie różnych figur geometrycznych (kółka, kwadraty itp.)
  • patrzenie się w dal (przez okno) na coś zielonego – trawa, liście drzew itp.

Rozumienie tekstu

Wspominaliśmy już o właściwej organizacji czasu swojej pracy. Zwracaliśmy uwagę, że należy stosować przerwy w czasie nauki. Możemy sobie również pomóc w lepszym zrozumieniu czytanego tekstu (na przykład ucząc się) przez inne elementy „pobudzające” naszą percepcję. Zaliczyć do nich można różnego rodzaju odmienności (np. zmiana wskaźnika na ołówek, zmiana książki, zmiana długopisu do pisania) czy przez powtórki. Pomogą nam również skojarzenia związane z materiałem, który studiujemy. Warto również ustawić dzwonek budzika pięć minut przed wyznaczonym końcem naszej pracy. – Wywoła to tzw. efekt końca – mózg dostanie informację „za pięć minut będzie przerwa”. To może nas dodatkowo zmobilizować. Odpowiednia organizacja nauki jest szalenie istotna jeżeli chodzi o poprawę rozumienia. Oprócz odpowiedniego czasu pracy, przerw itp. jak we wszystkim, również w czytaniu, nauce niezbędna (i najważniejsza) jest motywacja do naszej pracy. Pozytywna motywacja może przyspieszyć nasze tempo czytania o 20 procent.

Pamiętając o tym, że: "Trening czyni mistrza", warto systematycznie i wytrwale powtarzać zaproponowane na tej stronie ćwiczenia. Powodzenia!