Dlaczego warto

Dzięki umiejętności szybkiego czytania będziesz mógł zapozanć się z ogramną ilością materiałów w bardzo szybkim czasie

O stronie

Warto przeczytać

Dzień drugi

Ćwiczenie 1

Czytanie "na jeden rzut oka"
Do tej pory czytałeś po jednym wyrazie. Teraz możesz spróbować czytać po kilka zgrupowanych razem wyrazów na „jeden rzut” oka. Przed Tobą tekst, który w górnej części jest podzielony na dwie kolumny. Przeczytaj te teksty w rytmie narzuconym przez ten podział. Gdy dojdziesz do miejsca, gdzie z dwóch kolumn robi się jedna – samodzielnie musisz dokonać takiego podziału kolumny, aby przeczytać dany wers na dwie fiksacje. Uczysz się tutaj grupować wyrazy – tym samym znacznie przyspieszasz swoje czytanie. Czytaj ze wskaźnikiem. Wskaźnik trzymaj pod czytanym tekstem, tak aby jak najmniej zasłaniał.

Ćwiczenie 2

Teraz podobne ćwiczenie, co poprzednio ale z podziałem na trzy fiksacje. Staraj się to ćwiczenie wykonywać już szybciej.

Ćwiczenie 3

Znajdź i podkreśl
Jak sama nazwa wskazuje, w poniższym ćwiczeniu należy jak najszybciej dostrzec, a następnie podkreślić żądaną liczbę.

Efektywność czytania

Przeczytaj podany niżej tekst, który liczy 441 słów. Oblicz SNM. Odpowiedz na zadane pytania. Znajdź w tekście poprawne odpowiedzi i oblicz WRT.

Brugia
Brugia to miasto, w którym da się i odpocząć od tłumów, i nasycić oczy średniowieczną sztuką. Leży na trasie między Brukselą a Paryżem, kilkadziesiąt kilometrów od Gandawy. Nie sposób pominąć to miasto, jeżeli podróżuje się przez Flandrię. I nie należy tego czynić. Historia Brugii zaczyna się w wieku IX, kiedy to Baldwin Żelazne Ramię postawił fortecę chroniącą wybrzeże flamandzkie przed atakami wikingów. Potęga miasta została zbudowana na handlu suknem, futrami, złotem i srebrem, woskiem i korzeniami. Miasto było członkiem najsilniejszego związku gospodarczego średniowiecznej Europy – ligi hanzeatyckiej. Jego interesów broniło 21 konsulatów w Europie. Tu powstawały banki, towarzystwa ubezpieczeniowe dla żeglarzy, tu zapisano pierwsze prawa dla statków – kodeks morski. Miasto było zamożne i dumne. Chociaż książęta Flandrii mieli dość siły, by przeciwstawić się królowi francuskiemu, jako wasale zachowywali się lojalnie. Ale w XIV wieku, gdy król francuski chciał po prostu wcielić Brugię do swego królestwa, Brugijczycy się zbuntowali. Odmówili płacenia nowych podatków, a gdy wysłano przeciw miastu wojsko, zbuntowani Flamandowie wczesnym rankiem 18 maja 1302 roku wyrżnęli śpiącą armię francuską. Wydarzenie to nosi miano brugijskich jutrzni. Niestety świetność Brugii trwała jedynie do końca XV wieku. Ale liczne świadectwa tej świetności można podziwiać jeszcze dziś. Brugia jest malownicza – piękne kamieniczki, szerokie ulice przecinane kanałami i mostami, przytulne zakątki i liczne restauracje zachęcają, by pozostać tu nieco dłużej. Najpiękniej jest tu w maju, gdy nie ma jeszcze turystów, lub we wrześniu, gdy turyści już wyjechali. Piwo belgijskie smakuje wtedy lepiej i można je wypić w spokoju. Ale przede wszystkim można w spokoju zwiedzać miasto i nacieszyć się jego atmosferą. Warto wdrapać się na dzwonnicę, skąd roztacza się wspaniały widok. W żadnym wypadku nie można pominąć bazyliki Świętej Krwi. Tu przechowuje się do dziś jedną z najcenniejszych relikwii średniowiecznej Europy – flakon z kilkoma kroplami krwi i wody zmytych z ciała Chrystusa przez Józefa z Arymatei. Ten bezcenny dar przywiózł z wyprawy krzyżowej słynny rycerz flamandzki Diederyk d’Alsace. Po jakimś czasie krew wyschła, by potem skraplać się ponownie w każdy piątek o szóstej po południu. Zjawisko to obserwowano i badano wiele lat. Do dziś kult relikwii jest żywy i w każdy piątek odbywa się tu adoracja. Po wyjściu z kaplicy należy obejrzeć ratusz, a następnie ulicą Ślepego Osła (nigdzie indziej takiej ulicy nie ma!) dojść do ulicy Dijver i nią do Muzeum Groeninge. Tu trzeba zostać dłużej. Mało które muzeum daje bowiem taką szansę zrozumienia sztuki średniowiecza jak to. Znajduje się tu przepiękny obraz van Eycka „Madonna z kanonikiem Georgiem van der Paele”, obraz Rogiera van der Weydena „Święty Łukasz malujący Marię”, „Tryptyk” Hansa Memlinga i „Sąd ostateczny” Boscha. Te dzieła nie tylko oglądającym je w wieku XV musiały wydawać się cudem.

PYTANIA:
1) Od czego zaczyna się historia Brugii?
a) od zbudowania floty handlowej
b) od spisania kodeksu morskiego
c) od wybudowania fortecy dla obrony przed wikingami
d) od koronacji Baldwina Żelazne Ramię

2) Jak zrodziła się potęga gospodarcza Brugii?
a) miasto zajmowało się handlem suknem, futrami, złotem i innymi dobrami
b) założyło pierwsze banki
c) miało doskonałe wojsko
d) miało potężnego protektora we Francji

3) Co to były brugijskie jutrznie?
a) słynne nabożeństwa w Brugii
b) podstępny atak na wojska francuskie okupujące miasto
c) procesje Świętej Krwi
d) jutrznie w Brugii

4) Skąd bazylika Świętej Krwi ma swoje relikwie?
a) od papieża Klemensa V
b) z Francji
c) od rycerza flamandzkiego
d) jest to dar książąt Hiszpanii

5) Czyje wybitne dzieła średniowiecznego malarstwa znajdują się w muzeum Groeninge?
a) Hieronima Boscha i Juliusa Cranacha
b) Hieronima Boscha i Petera Breugla
c) Hansa Memlinga, Hieronima Boscha, Jana van Eycka
d) Gerarda Davida i Hieronima Boscha

6) Gdzie leży Brugia?
a) we Francji przy granicy z Belgią
b) we Flandrii, kilkadziesiąt kilometrów od Gandawy
c) w Holandii
d) w pobliżu Brukseli

(Tekst został opracowany przez dr Annę Cegiełę na potrzeby eliminacji V Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu)