Dlaczego warto

Dzięki umiejętności szybkiego czytania będziesz mógł zapozanć się z ogramną ilością materiałów w bardzo szybkim czasie

O stronie

Warto przeczytać

Zakończenie

Umiejętność szybkiego czytania należy zdobywać samodzielnie, ponieważ samodzielna praca wymaga większej i konsekwentnie przestrzeganej dyscypliny Staranniejsze jest wówczas także przygotowanie teoretyczne czytelników w zakresie samego procesu czytania. Współczesna pedagogika rozróżnia trzy poziomy nauczania, których celem jest odpowiednio zdobycie wiedzy, wykształcenie umiejętności i formowanie nawyków.

W osiągnięciu pierwszych dwóch celów pomocą jest niniejsza praca, gdzie oprócz niezbędnych informacji teoretycznych znajdują się także różnorodne przykłady ćwiczeń praktycznych, wyrabiających określone dyspozycje niezbędne w zdobywaniu umiejętności szybkiego czytania oraz ćwiczenia testowe pomocne w kształceniu tempa czytania i rozumienia tekstu.

Natomiast osiągnięcie trzeciego poziomu, którego najistotniejszą cechą jest automatyzm określonych czynności, a więc działanie odbywające się niejako "niezauważalnie", swobodnie, lekko, praktycznie bez udziału świadomości, zależy wyłącznie od ćwiczącego. Warunkiem pozytywnego rezultatu jest systematyczna praca.

Na zakończenie podsumujemy jeszcze raz podstawowe warunki skutecznego opanowania umiejętności szybkiego czytania:

  • Systematyczne i nieprzerwane ćwiczenia. Doświadczenie potwierdza celowość codziennych treningów po 30-45 minut, przeprowadzanych o jednakowej godzinie - polepsza to zdolność do pracy i efekty treningu. Poszczególne elementy ćwiczymy tak długo, aż szybkie czytanie stanie się nawykiem.
  • Postęp w ćwiczeniach osiąga się łatwiej, gdy uświadomimy sobie cel i zadania każdego zajęcia, gdy psychicznie nastawimy się na uważne czytanie i wyrobimy w sobie pragnienie nauczenia się szybko czytać oraz gdy stale będziemy kontrolować rezultaty ćwiczeń.
  • Teksty do ćwiczeń powinny być dla czytelnika interesujące i odpowiadać stopniem trudności jego poziomowi intelektualnemu. Maksymalnie koncentrujmy uwagę na czytanym tekście – sprzyjać temu powinno fizyczne zdyscyplinowanie i robocza pozycja podczas czytania.
  • Starajmy się o sprzyjające zewnętrzne warunki treningu – ciche pomieszczenie, dobre światło. Dbajmy o oczy.
  • Czytajmy bez artykulacji, która jest głównym "wrogiem" szybkiego czytania; wykorzystujmy jedynie kanał wzrokowy.
  • Czytajmy bez regresji, stale w jednym kierunku. Dopiero po ukończeniu czytania i uświadomieniu sobie zawartości przeczytanego tekstu, możemy do niego powrócić, o ile zajdzie taka potrzeba.
  • Czytajmy z maksymalnym wykorzystaniem bocznego widzenia, starając się prowadzić wzrok po stronicy pionowo z góry w dół, po wyobrażonej linii.
  • Czytajmy według algorytmów stale pamiętając o ich elementach składowych i starajmy się odpowiedzieć na zawarte w nich pytania. Jeśli wiemy, po co czytamy, potrzebną informację zapamiętujemy mimowolnie i bez wysiłku.
  • Czytajmy ze zmienną szybkością w zależności od trudności tekstu i celu lektury. Szybkość czytania nie powinna być jednak celem samym w sobie. Równolegle uwzględniajmy rozumienie i zapamiętywanie.
  • Stale troszczmy się o rozszerzanie zapasu słów. Jest to warunek szybkiego rozumienia tekstów. Ponadto, w procesie czytania nieznane słowa mimo woli odczytuje się "głośno", co obniża szybkość czytania.

Nasza nauka czytania dobiegła już końca. Mamy nadzieję, że wysiłek, jaki włożyliście w przyswojenie nowej techniki czytania, przyniósł Wam upragniony sukces. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zniknęły wszystkie wasze dotychczasowe problemy z przyswajaniem informacji. Od kiedy nauczyłeś się i trenujesz naukę szybkiego czytania, sprawia Ci ono prawdziwą radość. Ważne wiadomości z gazet przyswajasz w okamgnieniu. Nawet lektura trudnych technicznych pism, która kiedyś kosztowała Cię godziny, dziś jest kwestią zaledwie kilkunastu minut. W mig chwytasz całą istotę tekstu i rozumiesz każde przeczytanie zdanie.

Umiejętność szybkiego czytania, którą nabyliście, pomoże Wam nie tylko w pracy, bowiem ma ono nadzwyczaj pozytywny wpływ na życie osobiste. Wreszcie możecie znowu czytać dla czystej przyjemności, bez żadnego wysiłku i w całkowitym odprężeniu. Pamiętajcie również, że nawyki szybkiego czytania stymulują funkcje intelektualne, przyczyniając się do podwyższenia efektywności pracy umysłowej, co z kolei może przyczynić się do odniesienia przez Was wielu sukcesów w polu zawodowym. Powodzenia!