Dlaczego warto

Dzięki umiejętności szybkiego czytania będziesz mógł zapozanć się z ogramną ilością materiałów w bardzo szybkim czasie

O stronie

Warto przeczytać

Zapamiętywanie

Pamięć to nic innego jak gromadzenie informacji w trakcie nauki oraz zdolność do późniejszego jej wykorzystania. Odgrywa ona ogromną rolę w procesie czytania. Bez zdolności do zapamiętywania niemożliwa byłaby jakakolwiek aktywność człowieka.

Według naukowców człowiek nie wykorzystuje w pełni swoich zdolności intelektualnych, około 97% szarych komórek kory mózgu, które mogłyby być aktywne w procesie zapamiętywania, milczy. Ocenia się, że pojemność pamięci ludzkiego mózgu, wynosi około biliona bitów. Jest to wielkość tysiące razy większa od pojemności najwyższej klasy komputerów.

Rozróżniamy pamięć krótkoterminową (świeżą) i długoterminową (trwałą). Pamięć krótkotrwała może przekształcić się w pamięć trwałą bądź zaniknąć, a wszystko zależy od emocjonalnych wrażeń, towarzyszących naszym bodźcom. Czytanie jest swojego rodzaju odbiorem bodźców wzrokowych, gdzie zapamiętywanie odgrywa podstawową rolę. Chcąc zapewnić sobie trwały odbiór, należy wyeliminować wszystkie wrażenia, które mogłyby zakłócać czytanie, a także należy ćwiczyć koncentrację uwagi.

Zdolność zapamiętywania możemy poprawić przestrzegając następujących zasad:

  • Pamięć jest tym trwalsza im większa jest potrzeba i chęć zapamiętania. Już samo nastawienie psychiczne, podczas czytania i wyznaczenie celu ułatwia zapamiętanie tekstu.
  • Najmniej wydajną metodą zapamiętywania jest bezmyślne i mechaniczne czytanie. Rozumowe, logiczne podejście do tekstu, jest dziesięciokrotnie wydajniejsze.
  • Pojemność pamięci zależy również od zasobu wiadomości z danej dziedziny oraz od ćwiczeń pamięciowych, które zostaną zaprezentowane w części praktycznej niniejszej pracy.