Dlaczego warto

Dzięki umiejętności szybkiego czytania będziesz mógł zapozanć się z ogramną ilością materiałów w bardzo szybkim czasie

O stronie

Warto przeczytać

Dzień piąty

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Efektywność czytania

Przed Tobą tekst z eliminacji Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu w 2004 roku, liczący 411 słów. Przeczytaj go i oblicz SNM. Odpowiedz na zadane pytania. Znajdź w tekście poprawne odpowiedzi i oblicz WRT.

Język kobiet a język mężczyzn
Od wielu lat wielu dociekliwych badaczy społeczeństwa, a szczególnie tej ładniejszej części społeczeństwa próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje odrębny języki kobiet i jakimi cechami się odznacza. Jedną z odpowiedzi na to pytanie jest cała seria mizoginistycznych kawałów o blondynkach, stwierdzających wprost, że kobieta nie wie, o co się ją pyta, nie rozumie znaczeń wyrazów i nie umie dostrzec związku języka z rzeczywistością. Bywają jednak poważne prace naukowe mówiące, że kobiety częściej niż mężczyźni używają zdrobnień i nie przeklinają. Można nawet pominąć milczeniem takie bzdury (przecież wszyscy znamy również kobiety, które przeklinają i nie używają zdrobnień, co wcale nie ujmuje im kobiecości), trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że czasem badacz nie wie, co bada: etykietę językową, zasady wychowawcze czy relacje społeczne w pracy. Wśród ciekawszych badań nad zachowaniami językowymi kobiet znalazły się takie, dzięki którym wiemy, że kobiety częściej niż mężczyźni zadają pytania, rzadziej przerywają interlokutorom, rzadziej wprowadzają nowe wątki do rozmowy i są mniej agresywne słownie. Badacze stwierdzają ponadto, że zachowania językowe zależą od ról społecznych, jakie w życiu przyjmujemy, a że kobiety rzadziej bywają szefami, a nawet doradcami, częściej zaś pełnią funkcję podwładnych, ich język nie ma cech charakterystycznych dla osobowości przywódczych. Wszystko zależy od tego, gdzie się to zjawisko bada. Gdyby takie badania przeprowadzić w wojsku, w oddziale kobiecym, wyniki mogłyby być niezwykle interesujące. Szkoda, że nikt nie badał języka mężczyzn. Pomijam tu kwestię dosadności różnych określeń oraz podobno większą niż u kobiet skłonność do używania określeń abstrakcyjnych. Interesujące byłoby opisanie innych zależności. Proszę tylko popatrzeć na następujące zdanie: We wtorek udało mi otworzyć linię kredytową, wieczorem wysłałem mailem list intencyjny w sprawie zawarcia kontraktu okresowego i sądzę, że to mi umożliwi pozyskanie obcego kapitału. Muszę tylko jeszcze pomyśleć o wzmocnieniu pozycji rynkowej i wydatkach w obiekt dzierżawiony. Otóż jeden badacz stwierdzi niechybnie, że język mężczyzny jest konkretny, fachowy i zwięzły, świadczy o poważnym stosunku do zadań zawodowych. (To ten, co posądzi faceta o rozmowę czysto zawodową). Tymczasem jest to fragment rozmowy zdecydowanie prywatnej. W tłumaczeniu na język ludzki brzmi to tak: We wtorek udało mi się ją pocałować, wieczorem posłałem jej mailem list miłosny i sądzę, że mi to umożliwi spędzenie z nią nocy. Muszę tylko jeszcze pomyśleć o antykoncepcji i jakimś prezencie. Inny badacz stwierdzi zatem, że w języku mężczyzn ujawni się wyrachowanie, ograniczony zasób słownictwa i dwuznaczny stosunek do tradycyjnych ról społecznych. Może więc byłoby lepiej nie badać tego, co oczywiste. Niechby różnice między płciami istniały nadal (mimo równego statusu).

(Tekst i pytania opracowane przez dr Annę Cegiełę na potrzeby eliminacji VI Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu.)

PYTANIA:
1) Jakie cechy języka kobiet wyróżniają badacze?
a) rzadkie używanie abstraktów
b) skłonność do używania wieloznacznych określeń
c) częste używanie zdrobnień i nieużywanie przekleństw
d) częste błędy językowe

2) Jakie rzeczywiste różnice między językiem kobiet i mężczyzn zauważyli badacze?
a) kobiety unikają kłótni
b) kobiety częściej przytakują rozmówcy
c) kobiety nie przerywają rozmówcy, ale są bardzie j agresywne
d) kobiety częściej zadają pytania, rzadziej przerywają rozmówcy, rzadziej wprowadzają nowe wątki do rozmowy, są mniej agresywne językowo

3) Jak interpretuje językowe zachowanie mężczyzny badacz, który uznaje tekst za przykład rozmowy zawodowej?
a) uważa, że język mężczyzny jest niezrozumiały
b) stwierdza, że język mężczyzny jest fachowy, konkretny, zwięzły i świadczy o poważnym stosunku do pracy
c) uznaje, że język mężczyzny jest staranny
d) uważa, że język jest dostosowany do roli zawodowej

4) Co stwierdza badacz uznający tekst za całkowicie prywatny?
a) że język mężczyzny świadczy o wyrachowaniu, ograniczonym zasobie słownictwa i dwuznacznym stosunku do tradycyjnych ról społecznych
b) że język mężczyzny jest prymitywny
c) że język o niczym nie świadczy
d) że mężczyzna nie wie, co mówi

5) Jakie cechy przypisują kobietom autorzy kawałów o blondynkach?
a) rozwlekłość
b) nierozumienie znaczeń wyrazów, pytań i związku języka z rzeczywistością
c) brak kontaktu z rzeczywistością
d) prostactwo

6) Od czego, zdaniem badaczy, zależy charakter języka kobiet?
a) od wychowania
b) od wieku
c) dod roli społecznej
d) od szkoły