Dlaczego warto

Dzięki umiejętności szybkiego czytania będziesz mógł zapozanć się z ogramną ilością materiałów w bardzo szybkim czasie

O stronie

Warto przeczytać

Dzień dobry

Prezentujemy nasz kurs szybkiego czytania. Nie warto tracić czasu zatem zaczynamy.

Wstęp

Współczesny świat zasypuje nas ogromem informacji. Codzienna frustracja i bezradność. W pracy piętrzą się stosy nietkniętych gazet, czasopism, podręczników... Jak i kiedy masz to wszystko przeczytać? Masz poczucie, że nie starcza Ci czasu, by przebrnąć choćby tylko przez niewielką część z nich? To niestety dzisiaj problem wielu osób. Nasuwa się zatem pytanie, jak sobie poradzić z nadmiarem informacji? Istnieje tylko jedna odpowiedź na nasze pytania to dołączenie do osób szybko czytających. Jeśli chcesz, możesz przeczytać „Potop” wciągu 16 minut, łatwiej zdać egzamin, przebrnąć przez gazety. Zdolność szybkiego czytania to kwestia odpowiedniego przygotowania i ćwiczeń. Teraz także Ty możesz znaleźć się w takim gronie. Lektura niniejszej strony, ułatwi Ci zapamiętywanie, poprawi koncentrację, a przede wszystkim zwiększy szybkość naszego czytania to w taki sposób, aby nie uronić treści danego tekstu.

Sztuka czytania jest podstawową umiejętnością, jaką musi opanować każdy cywilizowany człowiek już od najwcześniejszych lat swojej edukacji. Bez umiejętności czytania nie można wyobrazić sobie w ogóle życia. Naukę czytania rozpoczyna każdy już od pierwszej klasy szkoły podstawowej, a czas jej trwania jest różny, przeciętnie kończy się po czterech – pięciu latach. Z takim kapitałem wchodzimy w dorosłe życie.

Każdy więc potrafi czytać, lecz efektywność tej umiejętności nie jest imponująca. Przeciętna szybkość czytania nie przekracza 250 słów na minutę. Jednakże nie jest to szczyt możliwości. Przeciętnie uzdolniony człowiek może łatwo zwiększyć szybkość czytania do 800-900 słów na minutę. Mistrzowie tej sztuki osiągają rezultaty rzędu 2000 słów na minutę, warto więc tę umiejętność opanować. Jean Jacques Rousseau i Napoleon Bonaparte czytali 2000 słów na minutę, Balzak aż 4000. Kamila Kornet, absolwentka Akademii Szybkiego Czytania, w 2002 roku ustanowiła rekord świata wynikiem 46 486 słów na minutę.

Czytanie, ta z pozoru prosta czynność jest bardzo złożonym procesem psychofizycznym, polegającym na odkodowaniu znaków graficznych tekstu, na zrozumieniu ich znaczenie oraz zapamiętaniu, a w przypadku czytania na głos – fonetycznej interpretacji.

Tekst pisany to nic innego jak myśl zaklęta w znakach graficznych, a czytanie to nic innego jak sposób odszyfrowywania tej myśli. Istotą czytania jest zrozumienie treści, które składa się z rozumowej analizy znaczenia poszczególnych słów wyrażeń i zdań. Rozumienie jako czynność psychiczna ma najważniejsze znaczenie podczas czytania, a jak wykazały badania i eksperymenty, nauka szybkiego czytania pozwala ukierunkować całą energię czytającego, nie na pokonywanie technicznych trudności, związanych z czytaniem, a na rozumienie tekstu.

Osoby, które potrafią szybko czytać lepiej rozumieją myśli zawarte w zdaniach w porównaniu ze słabszymi czytelnikami, gdyż podczas szybkiego czytania, wszystkie strony znaczenia słów czy zdań zlewają się w jedną znaczeniową całość. Oczywiście stopień rozumienie zależy od wiedzy i doświadczenia czytającego, poziomu nasycenia tekstu informacjami oraz od stylu autora.

W krajach Europy Zachodniej na większości uniwersytetów prowadzone są od dawna kursy szybkiego czytania, gdyż postęp cywilizacyjny sprawia, że co roku około 10 % informacji dezaktualizuje się. Każdy więc, kto chce na bieżąco śledzić ów postęp musi 10 razy więcej czytać niż 20 lat temu.

Rozpoczynając naukę szybkiego czytania, musimy poznać wszystkie czynniki, od których zależy biegłość percepcji, zarówno te, które spowalniają, jak i te od których zależy dynamika czytania. Pierwszy etap nauki obejmować będzie poprawę ogólnej sprawności intelektualnej, w tym przede wszystkim poprawę pamięci oraz zdolności do koncentrowania uwagi.

Drugi etap to ćwiczenia nowej dynamicznej techniki czytania. Podstawą sukcesu w każdym działaniu jest stopień zaangażowania i motywacji. Zatem wystarczy wewnętrzna potrzeba opanowania sztuki dynamicznego czytania, a satysfakcja i wymierne korzyści pojawią się same.

We współczesnej literaturze, traktującej o szybkim czytaniu, wyróżnia się dwa rodzaje tej umiejętności – czytanie integralne, obejmujące swym zakresem całość informacji zawartej w tekście oraz czytanie selektywne, gdzie uwaga czytelnika skierowana jest tylko na wybrane fragmenty tekstu. Obie metody mają częste zastosowanie praktyczne, obie dają też podobną satysfakcję. Czas potrzebny do opanowanie szybkiego czytania jest zasadniczo zmienny. Z reguły już po dwutygodniowych ćwiczeniach można zaobserwować pierwsze postępy. Połowę czasu przeznaczonego na naukę zajmuje przełamywanie dotychczasowego stereotypu czytania i wypracowanie nowego, bardziej efektywnego. W rezultacie tych ćwiczeń uzyskuje się trzykrotne przyspieszenie czytania.

Drugi etap zmagań to utrwalanie osiągnięć, polepszanie zrozumienia tekstu i sukcesywne podnoszenie szybkości czytania, mimo iż, początkowo czytelnik odnosi wrażenie, że przyspieszając czytanie traci poczucie rozumienia tekstu, co jest zjawiskiem normalnym i przejściowym w nauce szybkiego czytania. Z czasem zdolność rozumienia tekstu będzie systematycznie rosła, ponadto wzrośnie również ogólna kondycja umysłowa, a nawet poprawi się zdolność do logicznego myślenia.

Prezentowana przez nas nauka szybkiego czytania została podzielona na dwie części teoretyczną i praktyczną. W pierwszej znajdziemy opis podstawowych błędów popełnianych podczas zwyczajnego czytania, podstawy szybkiego czytania, omówienie technik zwiększających szybkość czytania. Z kolei druga część zawiera szereg ćwiczeń podzielonych na 8 jednodniowych zestawów. Oczywiście, by przejść do ćwiczeń, należy konieczne zapoznać się z podstawami teoretycznymi. Samo zrozumienie schematu na jakim opiera się szybkie czytanie pozwala u większości osób już pierwszego dnia na dwukrotne zwiększenie szybkości czytania.

Naukę szybkiego czytania powinniśmy zacząć od tekstów prostych treściowo i stylistycznie, a wraz z widocznymi postępami czytać rzeczy bardziej skomplikowane i zróżnicowane treściowo.

Warto również nadmienić, że podstawą sukcesu w każdym działaniu jest odpowiedni stopień motywacji i zaangażowania czytającego, a zatem wystarczy wewnętrzna potrzeba i chęć opanowania sztuki szybkiego czytania, a na satysfakcjonujące efekty nie trzeba będzie długo czekać.